Historia

Wrzesień/październik 2011 rok.

W sercach dwóch przyjaciół Jacka i Leszka zrodziło się pragnienie utworzenia w naszej parafii grupy modlitewnej Ojca Pio.   

Za zgodą proboszcza ogłoszono ten fakt parafianom. 6 października 2011 r. była pierwsza Msza Św. naszej grupy.

Grupa przyjęła nazwę  "NADZIEJA"

Na prośbę  proboszcza ks. Leonarda Malornego Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc erygował z dniem 26 stycznia 2012 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie Grupę Modlitwy św. Ojca Pio.

Dyrektorem duchowym tej Grupy Modlitwy będzie każdorazowo proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie.

Wybrano władze grupy:

Kierownik grupy – Jacek Kwaśnica

Zastępca kierownika – Leszek Kołek

Skarbnik  – Konrad Kamczyk

Sekretarz – Mariola Kubica

Nasza grupa rozwijała się prężnie. Z każdym miesięcznym spotkaniem wzrastała liczba członków.

W dniu 9 września  2012 r. gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej O. Bogusława Piechutę – krajowego asystenta GMOP.

O. Bogusław przybliżył nam postać Św. Ojca Pio.

Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia mamy "Spotkanie Opłatkowe". Łamiemy się opłatkiem, składamy życzenia, a potem przy własnych wypiekach i śląskiej moczce

śpiewamy kolędy.

    Nasza Grupa oprócz modlitwy stara sie pomagać potrzebującym z naszej parafii lub diecezji, a także wspomagamy misje na Madagaskarze.

Na Madagaskar dla Ks. Józefa Klatki, który gościł już trzy razy w naszej parafii wysłaliśmy już kilkanaście worków pocztowych potrzebnych dla Malgaszów ubrań, butów sportowych, piłek, koszulek oraz kilkaset zup w proszku. Nasze zupy są tam uwielbiane.

Przedstawiciele naszej grupy od 2013 roku uczestniczą w Ogólnopolskich Kongresach Grup Modlitwy Ojca Pio w Częstochowie oraz na Górce Przeprośnej w Sanktuarium 

Św. Ojca Pio.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla parafii, a szczególnie dla naszej grupy było wprowadzenie do naszego Kościoła relikwi Św. Ojca Pio.

W dniu 26.10.2014 O. Tomasz Duszyc – Krajowy Asystent GMOP- osobiście wprowadził relikwie Św. Ojca Pio.

Od tego dnia mamy naszego patrona w rogowskiej świątyni.

 

Rok 2015 

W październikową sobotę odbyła się pielgrzymka naszej Grupy Modlitewnej do Sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górkce i na Jasną Górę. Pojechaliśmy autokarem. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w Eucharystii i specyficznej Drodze Krzyżowej, jaka jest obok Sanktuarium. Potem odwiedziliśmy Matkę Boską  Częstochowską na Jasnej Górze.

 

Rok 2016

Wielkopostne Dni Skupienia Archidiecezji Katowickiej odbyły się w naszej parafii.

Wydarzenie to zostało opisane w "Głosie Ojca Pio":

Wielkopostny Dzień Skupienia śląskich

GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO

w Rogowie.

XI Wielkopostny Dzień Skupienia grup modlitwy św. o.Pio archidiecezji katowickiej oraz diecezji sąsiednich odbył się 13 lutego  w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie. Wspólne spotkanie zainaugurował proboszcz ks. Bernard Rak. Serdeczne przywitał wszystkie grupy – przybyło do nas ponad 400 osób z 31 GMOP. Następnie ks. Zygmunt Klim – koordynator GMOP archidiecezji katowickiej przedstawił sprawy organizacyjne dnia skupienia. O godzinie 10:15 rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową, którą przygotowali i poprowadzili przedstawiciele naszej parafialnej GMOP „Nadzieja”. Słuchając rozważań nawiązujących do Serca Jezusowego i przemyśleniach św. o. Pio wspólnie przeżywaliśmy mękę i śmierć Chrystusa. Po zakończonej Drodze Krzyżowej odbyła się konferencja prowadzona przez o. Romana Ruska OFMCap – krajowego asystenta grup modlitwy św. o. Pio. Tematem jego rozważań było „Przebaczenie”. Nawiązując do życia św. ojca Pio, do jego posługi spowiednika, podkreślił jak ważne jest przebaczenie w naszym życiu. Zaakcentował, że aby otrzymać przebaczenie od Boga, przebaczyć trzeba najpierw bliźniemu. Mówimy w „Ojcze nasz…” przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy. Bywa, że nie darujemy innym, a prosimy o przebaczenie. Powinniśmy się wtedy modlić: nie przebaczaj nam naszej winy, jako i my nie przebaczamy – ale to grozi potępieniem.

Momentem najważniejszym w Dniu Skupienia była uroczysta Eucharystia o godzinie 12:00. Sprawowali ją : o. R. Rusek, ks. Z. Klim,  ks. B. Rak, ks. H. Kulas, Ks. J. Glanc, ks. J. Wojciech, ks. B. Matuła, ks. D. Szpek, ks. D. Gadomski, o. K. Czeczko OFMCap – red. Naczelny Głosu Ojca Pio, ks. I. Kliche, księża opiekunowie grup, którzy przyjechali ze swymi parafianami. Słowo Boże wygłosił do nas o. R. Rusek. Zwrócił naszą uwagę na wielką wartość Eucharystii w życiu osoby wierzącej i przypomniał postawę o. Pio, który mówił, że „świat mógłby istnieć bez Słońca, ale nie bez Eucharystii”. Oprawą mszy świętej zajęła się grupa parafialna „Nadzieja”. Mszę świętą uświetniło także 10 pocztów sztandarowych.

Po nasyceniu głodu duchowego nasi goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany na probostwie, w szkole podstawowej i w straży pożarnej. Gdy wszyscy odpoczęli i posilili się, udaliśmy się znów do kościoła, gdzie każda grupa przedstawiła się (krótko opisała skąd jest, ilu członków uczestniczy w spotkaniach, w jakie dzieła parafialne się angażuje, jak ogólnie funkcjonuje). Na zakończenie Wielkopostnego Dnia Skupienia adorowaliśmy  Najświętszy Sakrament, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po podziękowaniu Bogu za ten czas modlitwy i wspólnego spotkania, podziękowaliśmy naszym opiekunom duchowym: ojcu Romanowi Ruskowi i ks. Zygmuntowi Klimowi . Po czym, ubogaceni, rozeszliśmy się do swoich parafii i domów.

                                                                        Anna Matlanga, Stanisław Zbroja.

Maj  wybory …

            24 – 26 czerwiec Brenna – Rekolekcje dla Grup Modlitwy O. Pio z diecezji katowickiej (organizator ks. Zygmunt Klim – koordynator Grup Modlitwy diecezji katowickiej

Temat rekolekcji: "Ojciec Pio świadkiem Miłości Miłosiernej", prowadzenie o. Wiesław Krupiński SJ.

           25/25 wrzesień Spotkanie modlitewne GMOP na Przeprośnej Górce, a potem przejazd na Jasną Górę: Apel Janogórski i nocne czuwanie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

   13 – 16 październik Kongres  Grup Modlitwy Ojca Pio w Tenczynie

  Rok  2017

W dniu 04 marca 2017 odbyło się    XII Wielkopostne Spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio w Turzy Śl.

Sanktuarium w Turzy Śl. w tym roku świętuje 100 lecie objawień fatimskich.

O godz. 10.00 było przywitanie, poźniej Różaniec z O. Pio. Konferencję wygłosił o. Roman Rusek. Kulminacyjnym momentem była eucharystia, której przewodniczył ks. Zygmunt Klim – Diecezjalny Koordynator Grup Modlitwy.

Po bogatym posiłku odbyło się przedstawienie historii objawień fatimskich w wykonaniu dzieci i młodzieży pod  kierownictwem nauczycieli szkół z Turzy Śl.

23 – 25. czerwiec Rekolekcje w Brennej dla członków GMOP z diecezji katowickiej. Organizatorem  był  ks. Zygmunt Klim – koordynator Grup Modlitwy diecezji katowickiej.Rekolekcje  prowadził O. Waligóra.

23/24 wrzesień wyjazd na Przeprośną Górkę, a potem na nocne czuwanie na Jasnej Gorze.

13-15 październik Ogólnopolski Kongres GMOP w Tenczynie pod hasłem "Przygotowanie do spowiedzi w szkole Ojca Pio".

Kongres przygotował i prowadził O. Roman Rusek – Krajowy Asystent Grup Modlitwy Ojca Pio

Konferencja I: Przygotowanie do sakramentu spowiedzi wg św. Ojca Pio –  br. dr Piotr Jordan Śliwiński OFMCap 

Konferencja II: Przebaczenie sobie – br. dr Piotr Kwiatek OFMCap

 

Rok 2018

W dniu 17 lutego 2018 r. odbyło się  XIII Wielkopostne Spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio w Czechowicach – Dziedzicach.

 

Msza Św. parafia św. Andrzeja Boboli w Czechowicach – Dziedzicach

 

Przedstawiciele naszej grupy: Iwona, Kazia,Sławek, Danka, Marysia, Halina, ks. Bogusław Matuła, Staszek i Tadek.

 

8 – 10 czerwiec:Brenna  – rekolekcje z Ojcem Pio dla GMOP z archidiecezji katowickiej. Organizator ks. Zygmunt Klim – diecezjalny opiekun.

Temat rekolekcji "Węź udział w mojej męce". Prowadził o. Roman Rusek.

W czasie rekolekcji tradycyjnie była codziennie Msza Św. konferencje, okazja do spowiedzi, Droga Krzyżowa, Godzinki  o O. Pi

cdn